Installing NodeJS on Raspberry Pi

By default if you use raspbian repository, apt-get install nodejs will result in old version.

Luckily, official nodejs site makes a binary release for linux-arm7 so you can just download it from:
http://nodejs.org/dist/latest/

then extract to where you want to place ’em.
Lazy option: copy all files and folders to /usr/local so the bin will be automatically in the path!

ประกาศงานแข่งขันพัฒนา innovative IoT ด้วย RICOH THETA (อัพเดท 19-Jul-2016)

Update 19/7/2016:
มีอัพเดทเอกสารเพิ่มเติมมาจากทาง RICOH ครับ เหลือเวลาอีกไม่มากจะปิดรับผลงานแล้ว วิ่งเลยครับ 🙂

Seminar Video(First time)
http://contest.theta360.com/seminar-e.html

Seminar Document(First time)
http://contest.theta360.com/2016062102-e.html

Seminar Document(Second time)
http://contest.theta360.com/20160706-e.html

——————————————-

ขออนุญาตแชร์ข่าวประกาศงานแข่งขันพัฒนา innovative IoT product/service ระดับนานาชาติ ด้วยการประยุกต์ใช้ RICOH THETA กล้อง 360องศา ที่สามารถถ่ายรูปและวีดีโอได้รอบตัวเราภายในช็อตเดียว โดยไม่มีการจำกัดไอเดียการออกแบบว่าจะเป็น software หรือ hardware หรือผสมผสานทั้งสองอย่างก็ได้ เงื่อนไขเดียวคือการประยุกต์ใช้เจ้า THETA เพื่อสร้าง IoT Innovation มีเงินรางวัลรวมกว่า 5 ล้านเยน developer / maker จากประเทศไทยใครมีฝีมือและไอเดียช่วยไปสร้างชื่อให้ชาติเราหน่อยครับ

รายละเอียดตามเวบด้านล่างของ RICOH ครับ ไทยแลนด์สู้ๆ!

http://contest.theta360.com/index-en.html

จากสกียุติธรรมถึงการเมือง

พึ่งสังเกตุว่าคำว่า “ยุติธรรม” เกิดจากคำสองคำคือ “ยุติ” กับ “ธรรม” ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็น่าจะหมายถึง ธรรมหรือความจริง ที่ทำให้เกิดการยุติหรือหยุด/เป็นที่สิ้นสุด

แต่ในโลกความเป็นจริง หลายครั้งบางสิ่งก็ยุติด้วยความไม่เป็นธรรม จึงทำให้มันไม่ยุติจริงๆ เพราะมันยังมีเชื้อไฟแห่งความแค้นฝังอยู่ในใจผู้เสียประโยชน์

หากว่าผู้เสียประโยชน์ยอมอโหสิกรรมให้ ปล่อยๆผ่านไป ถึงจะไม่เป็นเวรแก่ใจตนเองแต่อาจก็ทำให้คนชั่วย่ามใจไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นต่อไปได้

ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแบบมหาตมะคานธี สู้ต่อไปด้วยใจสงบ อหิงสา คือทั้งให้อภัย แต่ก็ไม่ยอมให้กับความอยุติธรรมนั่นเอง

จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงประเด็นการเมือง เพียงแต่ไปศึกษากฎกติกาที่ค่อนข้างละเอียดของกีฬากระโดดสกีมา ได้ความประทับใจว่าเค้าทำทุกอย่างเพื่อความเป็นธรรมของการตัดสิน เช่น การเอาความเร็วและทิศทางลมของการกระโดแต่ละครั้งมาปรับคะแนน ซึ่งยังคงมีงานวิจัยต่อเนื่องว่าสูตรสมการที่ใช้เป็น linear แต่ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงเฉพาะบางช่วงขนาดของลานเท่านั้น จึงต้องมีการวิจัยสูตรใหม่ … ทั้งหมดเพื่อความยุติธรรม

… ก็เลยเอามาโยงกัน ประเทศไทยเราจะ “ยุติ” การทะเลาะเบาะแว้งกันได้ ก็ด้วยการที่ทุกคนเคารพกฎกติกาที่เป็น “ธรรม” ไม่ใช่ไม่ให้มีการทะเลาะ เพราะทุกคนเห็นตรงกันหมด แต่ทะเลาะ ถกเถียงแล้วยุติได้ ด้วยความถูกต้อง

ความถูกต้อง ถึงจะจัดว่าเป็นนามธรรม สมมติทางโลกหรืออะไรก็ว่าไป แต่ถ้ามีบรรทัดฐานที่มั่นคง (ที่เค้าชอบเรียกกันว่า rule of law ไม่ใช่การตัดสินของคนเหนือหลักการพื้นฐานของกฎหมาย) ก็น่าจะให้หุ่นยนต์ หรือ AI ทำงานแทนได้ ถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่าเริ่มพายเรือออกไปไกลล่ะ แต่ในฐานะของผู้ที่ศึกษาวิจัยใกล้ชิดในสาขานี้ อยากจะบอกว่า AI มีศักยภาพมาทำหน้าที่แม้กระทั่งการตีความของกฎหมายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจจะเที่ยงตรงกว่ามนุษย์ผู้มากด้วยกิเลสและความเขลา (อวิชชา) อย่างเราๆท่านๆ ด้วยซ้ำไป

วันนี้นอกเรื่องพอแระ 555

New fonts don’t show up in Word for Mac 2011?

Problem:
Newly installed fonts aren’t available for use in Ms Word for Mac 2011.

Solution:

1) In “Font Book” app, make sure to install fonts system wide (for “Computer” not just “User”) , remove & re-install as needed.

2) Clear font cache. There is an app called Font Nuke that does this. Be warned: save all your works & close all apps before you use this app, it’ll force restart.

3) After reboot, you should see it in font list of Ms Word. Restart Ms Word after first open does help me too in this step.

If all above doesn’t work, check out the following links:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/295062

https://discussions.apple.com/thread/5979870

font photo
Photo by FontShop

StarWars Hologram is Becoming Real in Japan!

hologram photo
Photo by m_hweldon

If you haven’t seen this before let me briefly tell you that it’s a research from one of Japan’s national laboratory that beam a laser pulses to create laser plasma in mid-air.

The researchers published their work quite many years ago (around 2006) in an ACM SIG conference. Now they returned with a slickier, miniaturized version!

See to believe right? Just follow the link or see the clip below:

http://mashable.com/2015/07/02/holograms-you-can-touch/

From Lean Production to Lean Publishing?

Just accidentally discovered a site that allow writers to publish early publish often. Seems most of the top sellers are free download on data science books from D. Peng.

Still I find this as a great channel for anyone wanting to write and get noticed at the moment. And it also good for hippy reader alike!

www.leanpub.com

ps. I get no commission or what’s over promoting the site though lol