Common Docker Commands Cheatsheet

Here is my own summary of common docker commands in need for day-to-day uses.

 • See all docker images on the host

 

docker images

 

 • Search for docker images on Docker Hub

  docker search <image name>

  Ex:
  docker search gdal

 • Run a docker image (create a docker container instance) and attach to it

 

docker run -it <docker image name> [command]

 

Ex:

docker run -it centos bash

 

 • Run a docker image in detach mode

 

docker run -d -it <docker image name> [command]

 

Ex:

docker run -d -it centos

 

 • Exit from docker container and terminate the process

 

exit

 

 • Exit from docker container WITHOUT terminating the process

 

Ctrl-P + Ctrl-Q

 

 • Commit change made to docker container as a docker image

 

docker commit -m “<commit msg>” <container id/name> <image name>

 

Ex:

docker commit -m “Setup dssat run-time env”  8avc04mn  nabito/centos-dssat

 

 • Check running docker container

 

docker ps

 

 • Check all run docker container (including exited and other status)

 

docker ps -a

 

 • Stop a running docker container

  docker stop <container>

 • (Re)Start a stopped (exited) docker container

  docker start <container>

 • Login to an already running docker container  (connect stdio with docker’s PID1 process)

 

docker attach <container id/name>

 

Ex:

docker attach 4sdjn9a3g

 

 • Execute a command on a running docker container

 

docker exec -it <container id/name> <command>

 

Ex:

docker exec -it 4sdjn9a3g bash

 

 • View log of a container

 

docker logs <container id/name>

 

Ex:

docker logs 4sdjn9a3g

 

 • List docker volumes

 

docker volume ls

Red Ocean in Sharing Economy

ถ้าความรู้ใน sharing economy มันฟรีตั้งแต่ประถมจนถึง ป เอก แบบที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ ต่อไปบทบาทของ “ครู” จะไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้อีกต่อไป แต่เป็นการสอนให้นักเรียน ได้ “เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น” อย่างแท้จริง

และมหาลัยระดับ ป โท ขึ้นไป ก็ไม่ใช่ที่ๆคาดหวังว่าจะมารอรับการสอนความรู้เป็นหลัก (เพราะในเน็ตก็เข้าไปเรียนคอร์สที่ MIT, standford ได้ฟรีแล้ว) แต่เป็นสถานที่ที่รวมโอกาส ในการได้เจอกับคนเก่งๆจากหลากหลายที่ เจอ professor ตัวเป็นๆ สร้าง connections แลกเปลี่ยนไอเดีย โชว์และชื่นชมผลงาน ร่วมแก้ปัญหา

เพราะใน sharing economy ช่องว่างในการเข้าถึงความรู้จะแคบลงเรื่อยๆ การแข่งขันด้วยความสามารถของปัจเจกบุคคลจะลดทอนความสำคัญลงไปกว่าแต่ก่อน

คนฉลาดจริงๆจึงถ่อมตน มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นที่ถือดีอวดเก่ง คิดว่าทั้งหมดเป็นความสามารถของตัวเองคนเดียว

และคนที่เป็นผู้นำจริงๆ จะทำในสิ่งที่ช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แข่งกันเพื่อเอาชนะ เพราะเขาจะได้จากการช่วยคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการตอบแทน

Installing NodeJS on Raspberry Pi

By default if you use raspbian repository, apt-get install nodejs will result in old version.

Luckily, official nodejs site makes a binary release for linux-arm7 so you can just download it from:
http://nodejs.org/dist/latest/

then extract to where you want to place ’em.
Lazy option: copy all files and folders to /usr/local so the bin will be automatically in the path!

ประกาศงานแข่งขันพัฒนา innovative IoT ด้วย RICOH THETA (อัพเดท 19-Jul-2016)

Update 19/7/2016:
มีอัพเดทเอกสารเพิ่มเติมมาจากทาง RICOH ครับ เหลือเวลาอีกไม่มากจะปิดรับผลงานแล้ว วิ่งเลยครับ 🙂

Seminar Video(First time)
http://contest.theta360.com/seminar-e.html

Seminar Document(First time)
http://contest.theta360.com/2016062102-e.html

Seminar Document(Second time)
http://contest.theta360.com/20160706-e.html

——————————————-

ขออนุญาตแชร์ข่าวประกาศงานแข่งขันพัฒนา innovative IoT product/service ระดับนานาชาติ ด้วยการประยุกต์ใช้ RICOH THETA กล้อง 360องศา ที่สามารถถ่ายรูปและวีดีโอได้รอบตัวเราภายในช็อตเดียว โดยไม่มีการจำกัดไอเดียการออกแบบว่าจะเป็น software หรือ hardware หรือผสมผสานทั้งสองอย่างก็ได้ เงื่อนไขเดียวคือการประยุกต์ใช้เจ้า THETA เพื่อสร้าง IoT Innovation มีเงินรางวัลรวมกว่า 5 ล้านเยน developer / maker จากประเทศไทยใครมีฝีมือและไอเดียช่วยไปสร้างชื่อให้ชาติเราหน่อยครับ

รายละเอียดตามเวบด้านล่างของ RICOH ครับ ไทยแลนด์สู้ๆ!

http://contest.theta360.com/index-en.html

จากสกียุติธรรมถึงการเมือง

พึ่งสังเกตุว่าคำว่า “ยุติธรรม” เกิดจากคำสองคำคือ “ยุติ” กับ “ธรรม” ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็น่าจะหมายถึง ธรรมหรือความจริง ที่ทำให้เกิดการยุติหรือหยุด/เป็นที่สิ้นสุด

แต่ในโลกความเป็นจริง หลายครั้งบางสิ่งก็ยุติด้วยความไม่เป็นธรรม จึงทำให้มันไม่ยุติจริงๆ เพราะมันยังมีเชื้อไฟแห่งความแค้นฝังอยู่ในใจผู้เสียประโยชน์

หากว่าผู้เสียประโยชน์ยอมอโหสิกรรมให้ ปล่อยๆผ่านไป ถึงจะไม่เป็นเวรแก่ใจตนเองแต่อาจก็ทำให้คนชั่วย่ามใจไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นต่อไปได้

ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแบบมหาตมะคานธี สู้ต่อไปด้วยใจสงบ อหิงสา คือทั้งให้อภัย แต่ก็ไม่ยอมให้กับความอยุติธรรมนั่นเอง

จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงประเด็นการเมือง เพียงแต่ไปศึกษากฎกติกาที่ค่อนข้างละเอียดของกีฬากระโดดสกีมา ได้ความประทับใจว่าเค้าทำทุกอย่างเพื่อความเป็นธรรมของการตัดสิน เช่น การเอาความเร็วและทิศทางลมของการกระโดแต่ละครั้งมาปรับคะแนน ซึ่งยังคงมีงานวิจัยต่อเนื่องว่าสูตรสมการที่ใช้เป็น linear แต่ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงเฉพาะบางช่วงขนาดของลานเท่านั้น จึงต้องมีการวิจัยสูตรใหม่ … ทั้งหมดเพื่อความยุติธรรม

… ก็เลยเอามาโยงกัน ประเทศไทยเราจะ “ยุติ” การทะเลาะเบาะแว้งกันได้ ก็ด้วยการที่ทุกคนเคารพกฎกติกาที่เป็น “ธรรม” ไม่ใช่ไม่ให้มีการทะเลาะ เพราะทุกคนเห็นตรงกันหมด แต่ทะเลาะ ถกเถียงแล้วยุติได้ ด้วยความถูกต้อง

ความถูกต้อง ถึงจะจัดว่าเป็นนามธรรม สมมติทางโลกหรืออะไรก็ว่าไป แต่ถ้ามีบรรทัดฐานที่มั่นคง (ที่เค้าชอบเรียกกันว่า rule of law ไม่ใช่การตัดสินของคนเหนือหลักการพื้นฐานของกฎหมาย) ก็น่าจะให้หุ่นยนต์ หรือ AI ทำงานแทนได้ ถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่าเริ่มพายเรือออกไปไกลล่ะ แต่ในฐานะของผู้ที่ศึกษาวิจัยใกล้ชิดในสาขานี้ อยากจะบอกว่า AI มีศักยภาพมาทำหน้าที่แม้กระทั่งการตีความของกฎหมายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจจะเที่ยงตรงกว่ามนุษย์ผู้มากด้วยกิเลสและความเขลา (อวิชชา) อย่างเราๆท่านๆ ด้วยซ้ำไป

วันนี้นอกเรื่องพอแระ 555